Byggfysik och regler

Vi ger dig möjlighet att förstå helheten. Med fördjupad kunskap om ljud, brand, hållfasthet, fukt och värme kan tid och pengar sparas i alla delar av byggprocessen. I vårt arbete att utveckla och tillverka säkra och effektiva produkter och system för rumsavskiljning utnyttjar vi vår stora erfarenhet och kunskap inom byggfysikens område.

Vi vill bidra till att höja kvaliteten i byggandet och därmed möjliggöra att ställda funktionskrav uppfylls. Därför är du välkommen att ta del av vår information om grundläggande byggfysik samt vår specialinriktade information om både konstruktioner och enskilda byggprodukter.

skivstack