Konstruktioner och brand

Väggars och bjälklags brandmotstånd erhålls genom provning enligt fastställda metoder. Resultat av provningen tolkas och den provade väggen eller bjälklaget hänförs till en brandklass. Exempel på brandklasser för avskiljande konstruktioner är : EI 30, EI 60, EI 90 och EI 120. För bärande och avskiljande konstruktioner finns motsvarande klasser: REI 30, REI 60, REI 90 och REI 120.

konstruktioner o brand 01

Väggars brandmotstånd

Beroende på vilka skivor som används och hur många som finns på väggens sidor erhålls olika brandmotstånd. Anslutningar ska vara täta. Om inget annat anges utförs tätning med Akustisk tätmassa (på båda väggsidor).

konstruktioner o brand 02