Branschregler för våtrum enligt BKR

Från den 1 mars 2014 gäller BBV 14:1 som finns att läsa här