Skivmaterial för vägg i våtrum

Hela GVK:s Säkra våtrum finns att läsa här

Väggskiva, tätskikt och ytskikt måste fungera ihop. GVK ställer krav på underlaget beroende på fuktbelastning.


Våtrumsskivor för normal och hög fuktbelastning

GVK har i samarbete med Byggkeramikrådet tagit fram branschgemensamma kriterier för våtrumsskivor som tål hög fuktbelastning. Det gör det lätt hitta en skiva som är särskilt lämplig för våtrummet och dess konstruktion, som samtidigt innehåller mindre fuktkänsligt material än traditionella skivmaterial. Relativ fuktighet, RF, är ett bra begrepp att känna till som talar om hur mycket fukt materialet kan ta upp i sina porer och håligheter utan att ta skada och samtidigt fungera mekaniskt.


Våtzoner ställer krav på underlag

GVK delar in våtrummet i våtzoner, vilket ställer krav på tätskikten i våtrumsväggar med keramiska ytskikt. Det innebär att skivvägg ska förses med vattentätt skikt av plastmatta eller tätskiktsfolie i duschplats plus en meter. Är duschen placerad mot en yttervägg, ska hela väggen förses med plastmatta eller tätskiktsfolie.

GVK delar upp byggskivor på följande sätt:

Skivmaterialets fukttålighet Kritiskt fuktnivå
Normal fuktbelastning Upp till cirka 75 % RF
Till exempel gipsskiva med kartong.
Hög fuktbelastning Upp till cirka 85 % RF
Till exempel byggskivor bestående av fibergips, cellplast och cement.
vatzoner

GVKs lägsta krav på skivmaterial beroende på tätskikt:
Tätskikt/ytksikt Skivmaterial
Ytskikt av kakel på vätskebaserat tätskikt
 • Vätskebaserat tätskikt ska inte appliceras i våtzon 1.
 • Gipsskiva med kartong kan användas i våtzon 2 om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.
Ytskikt av kakel på plastmatta som tätskikt eller på tätskiktsfolie
 • Gipsskiva med kartong kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2.
 • Vid installation av tätskiktsfolie på gipsskiva med kartong ska leverantören ange om detta utförande är möjligt.
 • Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan tätskikt och skiva är säkrad.
Yt- och tätskikt av plastmatta (beläggning och beklädnad)
 • Gipsskiva av kartong kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2.
 • Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan plastmatta och skiva är säkrad. Underlaget ska vara så beskaffat att installationen inte ger upphov till skönhetsfel, till exempel i skarvövergångar.

 

GVK kräver att våtrumsskiva och tätskikt fungerar ihop

I tätskiktsleverantörens monteringsanvisning ska det tydligt framgå hur man ska montera tätskikt på en viss typ av väggskiva. Vid plastmatta ska limleverantören ge samma anvisning. Man brukar ange att underlaget är sugande eller ej sugande, vilket i praktiken har betydelse för hur plastmatta/tätskikt fäster på olika underlag med lim som är vattenbaserade. Dessa lim behöversugande underlag för att tätskiktet ska fästa ordentligt. Det finns även fästmedel som fungerar när underlaget är mycket tätt, det vill säga ej sugande. Tänk på att vissa väggskivor ska förbehandlas - till exempel med vidhäftningsprimer eller spackel. Tänk också på att stora plattor ofta är tjockare och därmed tyngre per ytenhet, vilket ställer höga krav på både underlag och tätskikt.
 

Kontrollera alltid att våtrumsskivan:
 • Är monterad enligt skivmaterialleverantörens anvisning/rekommendation avseende avstånd mellan reglar, bredd och höjd, tjocklek och antal lager skivor.
 • Är skivan lämplig för ändamålet? Fungerar den tillsammans med tätskiktet som ska installeras?
 • Tänk på att badrum som ska förses med kakel, natursten och dylikt måste ha ett starkt underlag som rör sig så lite som möjligt. Annars spricker och lossnar plattorna lätt. Träbaserade skivor ska till exempel inte användas tillsammans med keramiska ytskikt.
 • Kräver skivan förbehandling i form av vidhäftningsprimer, spackel etcetera?
 • Överväg alltid att montera en våtrumsskiva som tål minst 85 % relativ fuktighet, RF.