Bostäder

Här finns krav på luft- och stegljudsisolering enligt SS 252 67, utgåva 3:

Bostäder- ljudklass A

Bostäder- ljudklass B

Bostäder- ljudklass C

Bostäder- ljudklass D