Hotell och restauranger

Här finns krav på luft- och stegljudsisolering enligt SS 252 68:2007:

Hotell och restauranger - ljudklass A

Hotell och restauranger - ljudklass B

Hotell och restauranger - ljudklass C