Kontorslokaler

Här finns krav på luft- och stegljudsisolering enligt SS 252 68:2007:

Kontorslokaler - ljudklass A

Kontorslokaler - ljudklass B

Kontorslokaler - ljudklass C