Undervisningslokaler

Gymnasial och högre utbildning

Här finns krav på luft- och stegljudsisolering enligt SS 252 68:2007:

Gymnasial och högre utbildning - ljudklass A

Gymnasial och högre utbildning - ljudklass B

Gymnasial och högre utbildning - ljudklass C

Skolor, förskolor och fritidshem

Här finns krav på luft- och stegljudsisolering enligt SS 252 68:2007:

Skolor, förskolor och fritidshem - ljudklass A

Skolor, förskolor och fritidshem - ljudklass B

Skolor, förskolor och fritidshem - ljudklass C