Beräkning av upphängning

Brukslast

Knauf Danogips innerväggsystem med enkelt skivlag gipsskiva på var sida om Multiregel (MR) får maximalt belastas med ett moment på 0,3 kNm mellan varje regel. Motsvarande värde vid dubbla skivlag är 0,4 kNm.


Exempel

Man önskar hänga upp ett hyllsystem på en gipsskivevägg med två lag gipsskivor på stålreglar s600. Hyllan har 2 m höga bärande skenor och 6 hyllor, som var och en skall kunna belastas med 0,5 kN per meter (ungefär 50 kg per meter).

Hyllskenorna placeras med 600 mm mellanrum.

 

Momentbelastning

Belastning per 600 mm:
0,5 kN ∙ 0,6 m ∙ 6 hyllor


Hyllbredd 300 mm
e = 0,15 m


Moment per 600 mm:
1,8 kN ∙ 0,15 m = 0,27 kNm
0,27 kNm < 0,4 kNm


Momentbelastningen är alltså tillåten.

 

Dragbelastning nedåt

Först undersöks kraften i riktning parallellt med skivans yta. Hyllskenan fästs med 4 st Nylonexpander Blå (se System Innervägg/Infästning i skivmaterial sid 102ff) med en belastningskapacitet på 85 kg (85 kg = 0,85 kN).


0,85 kN ∙ 4 st = 3,4 kN.


3,4 kN > 1,8 kN


Belastningen är alltså tillåten.

 

Dragbelastning utåt

Sedan undersöks dragkraften vinkerätt mot skivans yta.
Den beräknas enligt formeln:
Q = (N ∙ e)/a
Q = dragkraft i kN
N = lodrät belastning
e = momentarm i m
a = avstånd mellan översta och nedersta fästpunkt

Q = (1,8 kN ∙ 0,15 m) / 2,0 m = 0,135 kN

0,135 kN < 0,7 kN

Enligt tabellen under System Innervägg/Infästning i skivmaterial sid 104) är utdragskraften för Nylonexpander Blå 70 kg (70 kg = 0,7 kN]

Belastningen är alltså tillåten.

statik exempel