Skyddsklasser enligt SSF 200:4

Skyddsklasser anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet. Förekommer olika skyddszoner i ett objekt med olika krav på skydd (olika skyddsklasser) ska respektive zon uppfylla kraven för sin skyddsklass. Kraven på mekaniskt inbrottsskydd är indelade i tre skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta och skyddsklass 3 den högsta.

Skyddsklass 1: Kan gälla för verksamhet med ingen eller ringa mängd stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass 2: Kan gälla för verksamhet med större mängd stöldbegärlig egendom än skyddsklass 1.

Skyddsklass 3: Kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom.

   Skyddsklass
1 2 3
Alternativ med Plywood 12/12* mm 12/24* mm -
Stålplåt med minsta tjocklek 0,8 mm 1,0 mm 2,0 mm

*) Material i mm på var sida om stommen.

Övriga byggskivor, t ex gips, spånskivor, masonit eller liknande är inte en del av inbrottsskyddet.

BILD