Blyekvivalens för Knauf Safeboard

Blyekvivalens för Knauf Safeboard har verifierats enligt DIN EN 61331-1 hos TÜV NORD Röntgentechnik i Hannover.

blyekvivalens safeboard

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel - Röntgenrum inom sjukvård

Maximal strålningsbelastning/rörspänning U = 90 kV.

Den nödvändiga blytjockleken finns i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:11 pkt. 5.1 och motsvarar 1,0 mm bly.

I tabell för blyekvivalens för Knauf Safeboard avläses 1,4 mm, detta motsvarar 2 st Safeboard, jämför tabell, 1,4 > 1,0 mm.

Definitioner

Blyekvivalens: den blytjocklek som tjockleken hos ett visst material motsvarar, med avseende på den strålningsdämpning som erhålls vid en viss nominell spänning. Nominell spänning: av fabrikanten angiven högsta tillåtna spänning över röntgenröret uttryckt i kilovolt (kV).