Värme

Allmänt om värme

Värmeisolering
I vårt klimat behöver vi värma upp våra byggnader under delar av året. För att få en rimlig energiåtgång för uppvärmningen så värmeisolerar vi byggnaderna. Värmeisolering i lättkonstruktioner är oftast mineralull av glasull eller stenull. Denna isolering är mest effektiv om den ej utsätts för luftrörelser. Av denna anledning ska värmeisoleringen skyddas av skikt som fungerar som vindskydd med skarvar och anslutningar som är tillräckligt lufttäta.
Lufttäthet
Lufttransporter i konstruktioner ska förhindras både utifrån och in resp. inifrån och ut. När det blåser utomhus ska värmeisoleringens funktion inte sättas ned genom oönskade luftrörelser. Detta fordrar ett skikt på utsidan. För att hindra uppvärmd luft från att transporteras ut genom konstruktionen fordras ett lufttätt skikt på den varma sidan och detta ska även vara ångspärr. Mycket god lufttäthet erhålls med gipsskiva. Isoleringen skyddas effektivt med byggskivan DN 13 på insidan och vindskyddsskivan DU 9 på utsidan. Med skivskarvar på stål- eller träreglar som utförs enligt Knauf Danogips anvisningar uppnås tillräcklig lufttäthet. DU 9 med ej understödda skarvar förses med H-profil som ger tillräcklig vindskydd. Ur en annan synpunkt är det viktigt att väggen eller bjälklaget har tillräcklig lufttäthet på den varma sidan, nämligen med hänsyn till fuktkonvektion.
Värme och produkter
Gipsskiva (högsta kontinuerliga temperatur)
Gipsskiva ska inte användas i konstruktioner där temperaturen varaktigt överskrider 50 °C. Kortvarig temperatur upp till 120 °C har ingen betydelse.
Värmeisolering och konstruktioner
Ytterväggar med stålstomme I Knauf Danogips Stålbyggsystem ingår ytterväggar med stålreglar. Stålreglar till yttervägg är slitsade i livet för att värmeenergin som leds genom livet ska få längre väg att gå. Detta minskar värmetransporten och ger en god värmeisolering. Ytterväggar ska fyllas väl med isolering så att inga luftströmmar uppstår i den med gipsskivor tätade väggen.