Ljud- och brandvärden för påbyggda betongbjälklag

Golvkonstruktion: Knauf FHB25 på 20 mm tryckfast isolering
Undertakskonstruktion: DL02*) med 45 mm mineralull

 

komplettering betongbjalklag