Brandinklädnad med
Classic Board och Secura Board

Brandinklädnad med 12,5 mm Classic Board (Normalgipsskiva) samt 15,5 mm Secura Board (Brandskyddsskiva) är ett alternativ till Knauf Fireboard främst vid balkhöjder över 600 mm. Observera att en underliggande tunnplåtsstomme av distansprofiler alltid krävs vid montage av dessa skivor. För VKR/KKR-profiler används pelarhörnlist PHL och vid balkar med flänsar balkflänslist DFL alternativt Pediclips BK 25/50 ihop med vinkelprofil H 50/50.

Produktinformation om Classic Board

Produktinformation om Secura Board

Montageanvisning för brandinklädnad med Classic Board/Secura Board

brandskydd classic secura