Classic Board och Secura Board - dimensioneringstabeller

Tabellen visar minsta antal skivlag av Classic Board (A) respektive Secura Board (F) vid 30, 60, 90 samt 120 minuters brandkrav brandkrav.

Kritisk ståltemperatur i tabellerna är satt till 450°C.

 

Inklädnad med Classic Board och Secura Board av HEA-profil

 

classic sceura HEA

Förklaring: A=12,5 mm Classic Board, F=15,5 mm Secura Board