Fireboardinklädnad (mm) av HEB-profil

Tabellen visar minsta skivtjocklek med Knauf Fireboard vid 30, 60, 90 samt 120 minuters brandkrav för HEB-profiler. Då skivan finns i tjocklekarna 15, 20, 25 samt 30 mm räcker det i det stora flertalet fall med ett enkelt skivlag. För tjocklekar ≥35 mm kombineras dessa skivtjocklekar t ex löses en minsta tjocklek på 35 mm med ett lag 20 mm samt ett lag 15 mm Fireboard. Kritisk ståltemperatur i tabellerna är satt till 500°C.

knauf fireboard HEB