Knauf Fireboard - Dimensionering utifrån ståltemperatur

I dessa tabeller utläses den maximala ståltemperaturen som uppnås om profilen kläs med olika tjocklekar av Fireboard på 3 eller 4 sidor vid brandklass R30, R60, R90 och R120.

knauf fireboard staltemp 01

knauf fireboard staltemp 02