GIFAfloor Hide

GIFAfloor Hide används när du har behov av installationsutrymme under golvytan men där åtkomst via valda luckor eller golvplattor är tillräckligt. Du får en sammanhängande golvbeläggning över hela golvytan och placerar endast inspektionsluckor eller lyftbara golvplattor där det verkligen behövs.

 •  För kontorsutrymmen, samlingslokaler och butiker
 •  För hörsalar, bibliotek och biografer
 •  För vänthallar, flygplatsterminaler och lagerlokaler
 •  För skolor, daghem eller bostäder med höga krav på ventilation
Systeminformation

GIFAfloor Hide består av golvskivor av fibergips som är fabriksprimade och har not och fjäder. Golvskivorna limmas ihop till en stark, stabil, sammanhängande golvyta ovanpå en underliggande stomme av justerbara stödben. Golvskivorna levereras med lämplig skivtjocklek för aktuellt belastningskrav.

Komplettering: Vid tunna ytbeläggningar kan ytan behövas kompletteras med Knauf Danogips golvspackel F415 min 1 mm.

 

Varför välja GIFAfloor Hide?

 •  Täcker installationer under golvet
 •  Sammanhängande golvbeläggning över hela golvytan
 •  Åtkomst till underliggande installationer via valda inspektionsluckor eller golvplattor
 •  Kan läggas sent i byggskedet
 •  Golvskivorna är fabriksprimade samt har not och spont vilket ger effektivt montage
 •  Golvskivorna består av fibergips – hög styrka och lastbärighet
 •  Uppfyller högsta brandtekniska materialklass A1
 •  Kan integreras fullt ut med vårt installationsgolv GIFAfloor Easy med hjälp av övergångsprofiler
 •  Godkänd enligt BASTA/Byggvarubedömningen
golvkonstr gifa floor hide