Skivundergolvsystemgolv aquapanel floor mf traegolv

Skivundergolven är färdiga byggskivor som i de flesta fall monteras som ett flytande undergolv. 

Vi har tre skivundergolvsystem för att klara olika krav:

Step Board

Golvgipsskivor för avstyvning och lätt avjämning.

Aquapanel Indoor

Cementbaserade golvskivor för våtrum.

GIFAfloor Flex 

Fribärande gipsfiberskivor med goda stegljudsegenskaper.

Samtliga våra skivundergolvssystem är torra och tillför således inte konstruktionerna någon fukt. Av detta skäl kan de monteras sent i byggskedet och i princip alla typer av golvbeläggningar kan sedan läggas t ex trägolv, klinker och linoleummattor. 

Alla tre systemen har ett ergonomiskt format, är lätta att tillkapa samt har mycket goda ljud- och brandegenskaper.

Användningsområden:

- Till lättbyggnadsbjälklag där undergolvet ingår i konstruktionens ljud- och brandtekniska egenskaper.

- Till renoveringar där fukt ej får tillföras.

- Till vinterbyggen då gipsundergolven ej tillför fukt som kräver efterföljande uttorkning.

- Till byggen där en stram tidplan kräver att golven skall kunna belastas kort tid efter utläggningen.