Fuktproblem med betongplatta på mark - lösningar med GIFAfloor Flex/Aquapanel Indoor

Många förskolor och fritidshem är byggda i slutet av 70- och början på 80-talet. Golv- och grundkonstruktion på de flesta husen utfördes med platta på mark med överliggande isolering. Övergolvet är ofta uppbyggt av spånskiva med underliggande cellplastskivor (70+70 mm). Cellplastskivorna är utlagda på en sandavjämning (3-5 cm) ovanpå betongplattan. Mellan sanden och cellplastskivorna finns i de allra flesta fall en plastfolie. Denna golvkonstruktion var vid den tiden mycket vanlig och den var också typgodkänd. Ur komfortsynpunkt var det ett mycket bra övergolv, lite svikt som är gynnsamt för ryggar och knän och även behaglig golvtemperatur. Tyvärr konstaterades efter ett antal år att golvet ur fuktsynpunkt var en riskkonstruktion. Risken för mögellukt i dessa golv är stor på grund av närvaron av organiskt material. Markfukt gör att det blir en mycket långsam process och luktproblemen kommer oftast efter 10 – 15 år, ibland 20 år. Mängden byggfukt i betongplattan har naturligtvis också stor betydelse för när problemen ger sig till känna.

Följande nackdelar har upptäckts:
  •  Det blir omfattande åtgärder vid vattenskador. Vattnet rinner okontrollerat i sandskiktet och blir svårt att lokalisera.
  •  I de flesta fall innehöll sanden organiskt material (risk för lukt).
  •  På betongplattan under sandskiktet finns nästan alltid sågspånsrester kvar från byggtiden (risk för lukt).
  •  Vissa gipsväggar, framförallt ytterväggarna, står på betongplattan vilket innebär att gipsskivorna kommer i kontakt med sanden.
  •  Sanden, sågspånet och gipsskivorna inkl syllar är samtliga fuktkänsliga material och utsattes från början av byggfukt från betongplattan och efter några år även av markfukt.

(Källa: SISAB - Skolfastigheter i Stockholm AB)

 

Ventilerat komfortgolv för betongplatta på mark med GIFAfloor Flex FHB25 och Aquapanel Indoor

Ventilation

Principen för nytt övergolv är ett undertrycksventilerat golv som skall förhindra fukt och lukt att komma upp i golvet och ovanliggande rum. Undertrycket skapas med separat fläkt. Övergolvet utförs så att en luftspalt på ca 100 mm erhålles mellan betongytan och underkant golvkonstruktion luftspalten placeras en perforerad frånluftskanal (spirorör) som kopplas till den separata fläkten.

Golvuppbyggnad

Ett regelsystem monteras på betongplattan med gängade justerskruvar/distansskruvar av plast. Reglarna skall vara en hattprofil av förzinkat stål. (Granab golvregelsystem 3000) Regelavstånd: 600 mm. För att undvika trumljud måste golvkonstruktionen göras så tung som möjligt, därför monteras 2x12,5 mm Aquapanel Indoor mellan reglarna. Eftersom dessa skivor dessutom är helt oorganiska klarar de den fuktiga miljön i luftspalten. Ovanpå reglarna och Aquapanel-skivorna utlägges en 0,2 mm plastfolie för att avskilja organiskt material (träreglar) från luftspalten. Skarvar omlott minst 300 mm. Anslutning av plastfolien mot yttervägg skall vara lufttät. På detta monteras träreglar 45x70 s600 mm eller 45x45 s600 mm beroende på vilken total bygghöjd som finns tillgänglig. Träreglarna fästes till underliggande stålregel med långa skruvar.

Mellan träreglarna placeras 70 mm eller 50 mm markskiva av stenull, densitet 140 kg/m³. 25 mm GIFAfloor Flex FHB25 bärande fibergipsplatta skruvas till träreglarna. Innan plastmatta utlägges skall golvet avjämnas med min 2 mm Knauf 415 golvspackel. Under mellanväggar skall ett avbrott på minst 10 mm utföras i FHB25-plattan för att minimera stegljud mellan rum.Golvbeläggning med 2 mm homogen plastmatta med uppvik.

(Källa: SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB)

Produktinformation om golvplatta FHB25

Produktinformation om GF-lim

Produktinformation om Knauf 415 golvspackel

golvkonstruktion sisab foto
 
golvkonstruktion sisab
 
 

Komfortgolv för nyproduktion av betongplatta på mark med GIFAfloor Flex UB19

För att säkerställa att problematiken med mögellukt, som ofta förekommer vid äldre övergolvskonstruktioner med cellplast och sandavjämning (se föregående sida), inte uppkommer vid nyproduktion har SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) tillämpat följande övergolvslösning vid betongplatta på mark.

En 0,2 mm plastfolie läggs på betongplattan för att förhindra fuktvandring upp i övergolvet.

På detta lägges tryckfast isolering (markskiva) av min 140 kg/m³ som underlag för GIFAfloor Flex UB19 fibergipsplatta. Innan plastmatta utlägges skall golvet avjämnas med min 2 mm Knauf 415 golvspackel. Med UB19 uppnås mycket god komfort och bra yttemperatur på golvet samtidigt som man erhåller hög tryckhållfasthet samt mycket goda ljudegenskaper.

Produktinformation om golvplatta UB19

Produktinformation om GF-lim

Produktinformation om Knauf 415 golvspackel

 
golvkonstruktion sisab 02
 

Golvsystem med GIFAfloor Flex är ett idealiskt val i skolmiljöer tack vare:

  • mycket hög styrka
  • goda ljudegenskaper
  • hög komfort.
I kombination med den helt oorganiska Aquapanel Indoor (för att öka golvets tyngd) kan man konstruera nya och fuktsäkra övergolv av mycket hög kvalitet på fuktiga och luktsmittade betongplattor.