Fasta innertakssystem med både funktionalitet och estetik

Fasta innertak på många effektiva sätt. Med våra diktmonterade innertak, diktmonterade innertak med ljudbygel, nedpendlade undertak och fribärande undertak får du de tekniska funktionskraven uppfyllda samtidigt som du kan välja om du vill ha stora sammanspacklade ytor eller skarpa markerade skivskarvar.

Våra innertak ger dig valet att skapa plats för installationer, dölja installationer samt förbättra ljud- och brandisolering oavsett om du skall renovera befintliga innertak eller skapa ny takdesign. Dessutom finns det möjlighet att få ett undertak utan infästning i ovanliggande bjälklag. Möjligheterna är många!

 

system innertak pres