Undertak med Aquapanel Indoor

Nedpendlat undertak för miljöer med mycket hög fuktbelastning
t ex i simhallar och tvätthallar.

1. CD60/27, korrosionsbeständig metallregel
2. AQUAPANEL® Indoor
3. AQUAPANEL® Maxiskruv
4. AQUAPANEL® Fogremsa (10 cm) inbäddad i AQUAPANEL® Fogspackel – grå
5. AQUAPANEL® Board Primer
6. AQUAPANEL® Fogspackel Vit
AQUAPANEL® Armeringsnät
7. Målad yta

montage innertak aquapanel