Ljudisolering för olika bjälklag kompletterade med diktmonterat innertak med ljudbygel

innertak komplettering med ljudbygel

*) R’w-värden och konstruktion enligt Bastian (se Byggfysik & regler).

Konstruktionslösningarna är baserade på 45 mm mineralull.