Diktmonterat innertak på stålstomme

Diktmonterade innertak används när man vill ha en tät och fast konstruktion med så liten bygghöjd som möjligt. Konstruktionen består av sekundärprofil S25/85 som fästs direkt i bärande stomme. Bygghöjden blir endast 50 mm med två lag Knauf Danogips normalgipsskiva Classic Board. 

Stort urval av byggskivor

Diktmonterade tak kan utföras med både synliga och osynliga (spacklade) skarvar. Vid osynliga skarvar används vår normalgipsskiva Classic Board eller brandskyddsskiva Secura Board. Vid högre krav på ytsläthet används Surface Board, med samtliga fyra kanter försänkta, som yttersta skivlag. I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen samt simhallar rekommenderar Knauf Danogips istället att den oorganiska och cementbaserade Aquapanel Indoor används i innertaken. Observera att innertak med Aquapanel Indoor skall bredspacklas. 

Önskas synliga skivskarvar med fasade kanter används istället Ceiling Board eller Secura Ceiling Board som yttersta skivlag.

Båda montagemetoderna redovisas här, se underflikarna.

 

Osynliga skarvar

Synliga skarvar med Ceiling Board

 

 

montage innertak diktmonterat stalstomme 02