Översikt ljud- & brandegenskaper för diktmonterat innertak på stålstomme

Classic Board och Secura Board (osynlig skarv)

innertak diktmont stal classic secura

1. Bärande stomme max s1200 mm

2. Sekundärprofil S25 s300*)/450 mm (s400 mm vid 1200 mm breda gipsskivor alt vid montage av 900 mm gipsskivor tvärs regelstommen).

3. Sekundärprofil S25

*) Vid höga krav på sammanspacklad yta (t ex vid släpljus) och/eller vid hög luftfuktighet rekommenderas i första hand underlag på s300 mm vid enkelt skivlag.

 

När stora krav på ytsläthet föreligger (t ex pga släpljus) rekommenderas att det yttre skivlaget Classic Board byts mot Surface Board.

 

 Klicka här för att öppna upp tabellen i ett eget fönster för bättre läsbarthet. 

innertak diktmiont stal oversikt

D01TS - Ceiling Board (fasad och synlig skarv)

innertak diktmont stal d01ts ceiling

1. Bärande stomme max s1200 mm

2. Sekundärprofil S25 s300*)

3. Sekundärprofil S25

*) Monteras skivorna tvärs regelstommen kan regelavståndet ökas till s400 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen samt simhallar rekommenderar Knauf Danogips istället att den oorganiska och cementbaserade Aquapanel Indoor används i innertaken.