Översikt ljud- & brandegenskaper för diktmonterat innertak på trästomme

Classic Board och Secura Board (osynlig skarv)

innertak diktmiont tra classic secura

1. Bärande trästomme för träläkt 28x70 mm max s1000 mm

2. Träläkt 28x70 mm s300*)/450 mm (s400 mm vid 1200 mm breda gipsskivor alt vid montage av 900 mm gipsskivor tvärs regelstommen).

*)Vid höga krav på sammanspacklad yta (t ex vid släpljus) och/eller vid hög luftfuktighet rekommenderas i första hand underlag på s300 mm vid enkelt skivlag.

 

När stora krav på ytsläthet föreligger (t ex pga släpljus) rekommenderas att det yttre skivlaget Classic Board byts mot Surface Board.
 

DT01TS - Ceiling Board (fasad och synlig skarv)

innertak diktmiont tra ceiling

1. Bärande trästomme för träläkt 28x70 mm max s1000 mm

2. Träläkt 28x70 mm s300*) mm

*) Monteras skivorna tvärs regelstommen kan regelavståndet ökas till s400 mm.

I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen samt simhallar rekommenderar Knauf Danogips istället att den oorganiska och cementbaserade Aquapanel Indoor används i innertaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att öppna upp tabellen i ett eget fönster för bättre läsbarthet.

innertak diktmiont tra oversikt