Ljudisolering för olika bjälklag kompletterade med fribärande undertak

 

undertak komplettering med fribarande

 

*) R’w-värden och konstruktion enligt Bastian (se Byggfysik & regler).

Konstruktionslösningarna är baserade på 45 mm mineralull.