Förklaring av takbeteckningar

Nedan presenteras och förklaras de takbeteckningar som förekommer i översikter för ljud- och brandegenskaper.

forklaring takbetckning