Ljudisolering för olika bjälklag kompletterade med nedpendlat undertak

undertak komplettering med nedpendlat undertak

*) R’w-värden och konstruktion enligt Bastian (se Byggfysik & regler).

Konstruktionslösningarna är baserade på 45 mm mineralull.