Nedpendlat undertaksystem CD

CD-1 och CD-2 undertakssystem 

Undertaksprofilen CD används där krav ställs på ett ljudisolerande och brandsäkert tak under t ex ett lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong.

CD-1 systemet byggs i en nivå, vilket ger ett tak med extremt liten bygghöjd. CD-2 systemet utförs i två nivåer, vilket istället ger en mycket stor flexibilitet för justeringar under montaget.

Beklädnaden utförs vanligtvis med 12,5 mm normalgipsskiva Classic Board eller 15,5 mm brandskyddsskiva Secura Board, som monteras och spacklas samman till ett tätt och slätt tak. Vid förhöjda krav på ytsläthet för undertak bör Knauf Danogips Surface Board, med samtliga fyra kanter försänkta, användas som yttersta skivlag.

Brandsäkert och ljudtätt

Med olika antal skivlag kan olika brandtekniska krav tillgodoses. Täta skarvar mot anslutande byggnadsdelar och spackling enligt Knauf Danogips spacklingsanvisning säkerställer god ljudisolering både när det gäller luftljuds- och stegljudsisolering.

Enkelt montage

Montaget är enkelt och beprövat. Med ett fåtal komponenter av galvaniserat stål byggs snabbt ett stabilt underlag på vilket gipsskivorna enkelt fästs med skruv och skruvdragare.

 

Nedpendlat undertaksystem CD-1

Nedpendlat undertaksystem CD-2

 

 

 

undertak nedpendlat cd2