Nedpendlat undertakssysystem CD-1

CD-1 är ett nedpendlat undertak vars bärprofil och tvärprofil ligger i samma nivå. Alla underlagskomponenter består av galvaniserat stål. Längs alla anslutande väggar monteras kantprofil UD 28x27 som skruvas, spikas eller skjuts fast s400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar till väggreglarna.

Upphängning

Det finns olika typer av upphängning, t.ex justerbart ankare och direktbeslag. Vald upphängning monteras mot befintligt underlag eller med t.ex. skruv eller krok. Om plugg används och taket är brandklassat skall dessa vara av stål då plastplugg ej är brandsäkra. Infästningen dimensioneras med hänsyn till egenvikt och belastning från t.ex. isolering, installationer och armaturer. Avstånd mellan upphängning, se tabell längre ned på sidan.

montage innertak cd1 01 

1. Kantprofil (UD).    4. Tvärprofil.
2. Upphängning.        5. Nivåbeslag.
3. Bärprofil.               6. Gipsskivor.

a. Avstånd mellan hängare.
b. Avstånd mellan bärprofiler.
c. Avstånd mellan tvärprofiler.

 

Bärprofil  

Bärprofilerna (CD 60x27) monteras i vald upphängning och skjuts in i kantprofilen (se figur till höger). Det är viktigt att väga in bärprofilerna med vattenpass eller laser. Bärprofilerna monteras alltid med 1200 mm avstånd. Profilerna skarvas med skarvbeslag om nödvändigt.  

Vid system CD-1 läggs bärprofilen in i kantprofilen och tvärprofilen monteras mellan bärprofilerna med hjälp en ett nivåbelag så att alla stålprofiler ligger i samma nivå.  

Tvärprofil  

Tvärprofilerna (CD 60x27, längd 1135 mm) monteras vinkelrätt mellan bärprofilerna och fästes med nivåbeslag. De 8 flikarna på nivåbeslaget skall vikas ned och skruvas fast i tvärprofilerna med plåtskruv typ Mech 2.  

Tvärprofilerna är färdigkapade i längden 1135 mm, för att passa in mellan bärprofilerna. Avstånden mellan tvärprofilerna beror på skivans bredd och antal skivlager, se schema nedan.  

Beklädnad  

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om Surface Board är yttersta lag. Det yttersta laget monteras så att kortkanterna kan skarvas över en profil.  

Surface Board  12,5 mm

- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se vidare Montage/System Innervägg/Släta tak med Surface Board 

Classic Board  12,5 mm 

- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.

- Kan användas som yttersta lag.  

Secura Board 15,5 mm 

- Vid brandklass El60 används 2 lag Secura Board som 1:a och 2:a lag på CD-1 systemet.

- Surface Board kan användas som yttersta lag för att klara extra höga krav på ytjämnhet och finish.  

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.  

Ljudtätning  

För bästa ljudisolering är det viktigt att alla anslutningar mot angränsande byggnadsdelar är täta. Detta görs med fördel med akustisk tätmassa efter montage av första skivlag.

montage innertak cd1 02

UD-profil. Profil UD 28x70 monteras längs alla anslutande väggar.

montage innertak cd1 03

Nivåbeslag till system CD-1. Samtliga flikar skall vikas ned vid montage.

montage innertak cd1 04

Bär- och tvärprofil CD 60x27. Denna profil används både som bärprofil och tvärprofil i båda CD systemen.

montage innertak cd1 05

Justerbart ankare och upphängare. Max belastning 25 kg/st.

 

 

 

montage innertak cd1 06

Bärprofilerna skjuts in i kantprofilen. 

 

 

 

 

Val av skruv
Antal skivlag Skruvtyp
1 skivlag Base 25
2 skivlag Base 38
3 skivlag Base 55

 

 

montage innertak cd1 07

Nyckeltalen i denna tabell är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill.

montage innertak cd1 08

*) 300 gäller för perforerade gipsskivor samt för skivmontage tvärs bärprofilerna. Angivna avstånd ovan (a & b) gäller endast för belastning från stålprofiler och gipsskivor. Om konstruktionen belastas med t.ex. mineralull och installationer skall upphängningen dimensioneras för detta.

**) I detta fall måste tvärprofiler kapas till 835 mm.