Unik produkt- och systembredd

Knauf Danogips har marknadens bredaste utbud av innerväggssystem. Tack vare vårt unika  innerväggssystem Multiregel har vi nu kunnat lösa samtliga kravspecifikationer med en enda regel. Denna regel förenar ljudregelns bättre ljudegenskaper med den konventionella stålregelns låga pris. Detta ger såväl förutsättningar för kostnadseffektiv projektering som rationellt byggande.

Har man behov av att bygga högre väggar eller har högre statiska krav på väggen finns självklart också vårt system Förstärkningsregel att tillgå. 

Som en följd av vårt mycket breda utbud av väggsystem har vi valt att presentera ljud- och brandegenskaper för samtliga våra skivsystem för både system Multiregel och system Förstärkningsregel. Dessutom finns denna information även för innerväggar uppbyggda med träreglar. Utöver detta har vi kompletterat med värden för blandade konstruktioner med Plywood. En nyhet är att samtliga väggar indexberäknats med avseende på materialkostnad så att prisjämförelser  enkelt kan göras.

Samtliga redovisade ljudvärden är beräknade fältvärden. Knauf Danogips har alltid en säkerhetsmarginal från laboratoriemätning till fältvärde. Detta gör att du alltid kan vara trygg i att våra väggar verkligen uppfyller den efterfrågade ljudklassen.

system innervägg