Konstruktionsexempel med dubbelsidig perforering

akustikvaegg dubbelsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudisolering R´w = 44 dB 

En innervägg som uppfyller de krav, ljudklass B och C, som normalt ställs på ljudisolering mellan klassrum i skolor.  


Ljudabsorption 

Akustisk reglering beror på bl a rumsutformning och beklädnadsskivans perforering. Kontakta vänligen Danoline för framtagande av optimal perforering för ditt specifika rum. 


Brandklass 

EI 30: Knauf Danogips-skivor ska vara 12,5 mm Classic Board. 

EI 60: Knauf Danogips-skivor ska vara 15,5 mm brandskydsskivor Secura Board.

 

**)För fördjupad information kring akustik samt för val av perforering samt perforeringsgrad kontakta Knauf Danoline alternativt gå in på http://se.knaufdanoline.com/product_category/walls/