Konstruktionsexempel med enkelsidig perforering

akustikvaegg enkelsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ljudisolering R´w = 48 dB 

En mycket kvalitativ innervägg som uppfyller den högsta klassen, ljudklass A, för ljudisolering mellan klassrum i skolor.  


Ljudabsorption 

Akustisk reglering beror på bl a rumsutformning och beklädnadsskivans perforering. Kontakta vänligen Knauf Danoline för framtagande av optimal perforering för ditt specifika rum. 


Brandklass 

EI 30: Knauf Danogips-skivor ska vara 12,5 mm Classic Board. 

EI 60: Knauf Danogips-skivor ska vara 12,5 mm Classic Board men med följande ändring - gipsskiva på väggsida mot perforerad beklädnadsskiva ska vara 1 x 15,5 mm brandskyddsskiva Secura Board.

 

*) Normalgipsskiva Classic Board kan vid  behov istället vara 12,5 mm hårdgipsskiva Solid Board antingen i två skivlag eller som yttersta skivlag. Möjlighet finns även att som yttersta skivlag välja 12,5 mm Surface Board vid förhöjda krav på ytsläthet.

**)För fördjupad information kring akustik samt för val av perforering samt perforeringsgrad kontakta Knauf Danoline alternativt gå in på  http://se.knaufdanoline.com/product_category/walls/