Arkivväggar

Vid förvaring och arkivering av pappersdokument och datamedier finns det ett flertal krav som kan ställas på innerväggarna. Förutom brandkrav förekommer till exempel skydd mot skadegörelse och skydd mot fukt och vatten.

Dessutom kan utförandet av en arkivlokal med likartat arkivmaterial variera från fall till fall då inte enbart arkivmaterialets egenskaper att motstå exempelvis skadlig upphettning ska beaktas utan även faktorer som t ex  yttre brandbelastning, verksamheter i närliggande lokaler, byggnadens konstruktion och användning.

Riksarkivet har i sin författningssamling RA-FS 1997:3 utfärdat föreskrifter och allmänna råd för förvaring av arkiv hos några statliga myndigheter.

Härintill redovisas exempel på innerväggskonstruktioner i enlighet med RA-FS 1997:3. Utformningen av den specifika arkivlokalen ska dock utföras enligt byggnadskonstruktören.

Visade konstruktioner gäller vid en yttre brandbelastning på max 200 MJ/m2.

arkiv