Dataarkiv EI120

arkiv data

Större genomföringar t ex ventilationskanaler genom arkivet ska undvikas. För information om avvikande arkivkonstruktioner eller hur befintliga väggar kan uppgraderas till att uppnå Riksarkivets föreskrifter, kontakta Knauf Danogips.