Väggar med böjda former

På grund av sin stora flexibilitet är Knauf Danogips gipsskivor lämpliga för både bågar och böjda former. Man kan använda 12,5 mm normalgipsskiva Classic Board, men den speciella 6,5 mm ytskivan Reno Board är lättare att böja i radier ned till 300 mm. Andra kartongklädda skivtyper lämpar sig inte för böjning. Däremot kan den cementbaserade Aquapanel Indoor böjas, se vidare detta avsnitt. Vägledningen gäller väggar, men samma metod kan användas till innertak, pelare m.m. Vid mycket små radier rekommenderas våra fabriksböjda element, Curvex, för bästa resultat.  Dessa kan erhållas ända ner till 100 mm radie.

Några fakta  
  •  Fuktade skivor är lättare att börja än torra. När skivorna har torkat behåller de den nya formen.  
  •  Vid större radier - över 2600 mm för 12,5 mm Classic Board och över 600 mm för 6,5 mm Reno Board - kan man böja skivorna direkt mot stommen. Vid mindre radier måste skivorna förböjas innan de monteras.  
  •  Det är något lättare att böja skivorna på tvären än på längden.
  •  Vid mindre radier är vertikalt skivmontage lättare, men det kan vara svårt att få vertikala skarvar jämna om inte skivorna förböjs.  
  •  Horisontellt montage gör det lättare att spackla skarvarna, men är bäst för större radier.     

Produktinformation om Reno Board

Produktinformation om Classic Board

Produktinformation om böjda skenor

Montage av skenor och reglar

Fuktning och böjning av skivor

montage boejda vaeggar 01 

 

  6,5 mm Reno Board 12,5 mm Classic Board
  Fuktad Torr Fuktad Torr
Radie ner till Tvärböjd Längsböjd  Tvärböjd  Längsböjd Tvärböjd   Längsböjd Tvärböjd   Längsböjd
3500 mm                
3500-2600 mm         O O    
2600-2000 mm         X O    
2000-1500 mm         X X    
1500-1200 mm         X X    
1200-900 mm O O     X X    
900-600 mm O O      X      
600-400 mm X X             
400-300 mm X              

 

   Lätt att böja och montera skivorna.
   Möjligt att böja skivorna. Montage ska utföras försiktigt.
   Inte möjligt/inte aktuellt (Vid 1400>r>100 mm rekommenderas Curvex)

O = Förböjning av skivorna rekommenderas.
X = Förböjning av skivorna är nödvändigt.

 

Regelavstånd och ev uppklippning av skenflänsar (alternativt används färdigböjda skenor typ BSK eller SK40/50)
Radie Regelavstånd (mm) Skena klippt per
  6,5 mm Reno Board 12,5 mm Classic Board  
  förböjd ej förböjd förböjd ej förböjd  
Över 3500 mm 300 mm 300 mm 600 mm 300 mm 60 mm
3500-2600 mm 300 mm 200 mm 600 mm 200 mm 50 mm
2600-2000 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 40 mm
2000-1500 mm 200 mm 150 mm 300 mm 150 mm 40 mm
1500-1200 mm 200 mm 150 mm 300 mm   30 mm
1200-900 mm 200 mm 150 mm 300 mm   30 mm
900-600 mm 200 mm 100 mm 300 mm   20 mm
600-400 mm 150 mm       15 mm
400-300 mm 150 mm       15 mm