Specialprofiler för böjda väggar

SK40/50 - böjbar slitsad skena 

SK40/50-skenan är slitsad vilket gör att den kan böjas till lämplig radie. Den används parvis som golv- och takskena,
till svängda väggar.

SK40 50 tabellSK45 50 svv