Väggar med skjutdörr

Skjutdörrar kan byggas in både i enkelväggar, dubbelväggar och påsalningsväggar. I regel är det nödvändigt med ett hålrum på minst 100–120 mm, beroende på dörrfabrikat. 

I den del av väggen där skjutdörren ska kunna passera finns oftast inte plats för vanliga reglar. Istället kan man använda sekundärregel S 25/85 som monteras med ett centrumavstånd på s300 mm. Man bör använda förstärkningsreglar vid dörrens avslutningar, både inne i väggen och i själva dörröppningen. Använd förstärkningsskena i dörröverliggaren. Här följer ett exempel på hur man bygger in en skjutdörr i en vägg med stålregelstomme.

skjutdorr
Konstruktionsprincip för skjutdörr i innervägg
skjutdorr konstruktion