Säkerhetsklassade väggar

Knauf Danogips kan erbjuda ett brett utbud av systemlösningar när det kommer till säkerhet. I denna grupp ingår:

  • Väggar för inbrottsskydd
  • Strålskyddsväggar (Röntgenstrålning)
  • Skottsäkra väggar

Vid behov av inbrottsskydd används vår lättmonterade inbrottsplåt, IBPH. Här hittar du också aktuella skyddsklasser från SSF.

Vår unika strålskyddsskiva, Safeboard, klarar röntgenstrålning utan användning av bly. Detta ger en rad avgörande fördelar avseende miljö, ergonomi och kortare montagetider. Även här finns gällande regelverk samt dimensioneringstabeller.

Finns behov av skottsäkra väggar t ex vid skyddsobjekt är Knauf Torro det givna valet. Systemet klarar t o m eldgivning från en kaliber 44 Magnum tack vare skivans höga densitet.