F02K

E F 450 70/70 -/KA M0

 

65f584da3794d3b11c1cc6ceccb1ab3c_F01K-F04K.jpg
Väggprestanda:
4400/5500
1)
Väggtjocklek (mm) 95
Brandklass (min) EI15
30
Index 216





 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR70 N/A N/A
FSK70 N/A N/A
FSK70 N/A N/A

Dörrar och genomföringar