Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01_m04.jpg M01 E MR 450 45/45 -/AA M0 2500 70 EI30 30 96
m01f_m04f.gif M01F E MR 450 45/45 -/FF M0 2600 76 EI60 30 138
m01fk_m04fk.gif M01FK E MR 450 45/45 -/KF M0 2500 73 EI30 30 154
m01h_m04h.gif M01H E MR 450 45/45 -/HH M0 6) 2400 70 EI30 30 284
m01ia_m04ia.gif M01IA E MR 450 45/45 -/AI M0 2500 70 EI30 30 108
m01ik_m04ik.gif M01IK E MR 450 45/45 -/KI M0 2500 70 EI15 25 145
m01k_m04k.gif M01K E MR 450 45/45 -/KA M0 2500 70 EI15 25 133
m01q_m04q.gif M01Q E MR 450 45/45 -/QQ M0 6) 2500 70 - 30 322
m01qk_m04qk.gif M01QK E MR 450 45/45 -/KQ M0 6) 2500 70 EI15 30 246
2107d39069674bf527c69c7117674dbc_vaggsnitt_m01.gif M02 E MR 450 70/70 -/AA M0 3400 95 EI30 30 100
22443105d6c3873b8b6eaed2310be83c_m01f_m04f.gif M02F E MR 450 70/70 -/FF M0 3500 101 EI60 30 142
471e05a3351ae1068b8d85b080bb9d61_m01fk_m04fk.gif M02FK E MR 450 70/70 -/KF M0 3400 98 EI30 30 158
cdc842ee4970ada2d74e312b9db78eff_m01h_m04h.gif M02H E MR 450 70/70 -/HH M0 3200 95 EI30 30 288
a0db31461e3c103feb3fde5f5436cf19_m01ia_m04ia.gif M02IA E MR 450 70/70 -/AI M0 3400 95 EI30 30 113
f29c094c74fb29b31f1a2e95d7b52705_m01ik_m04ik.gif M02IK E MR 450 70/70 -/KI M0 3400 95 EI15 25 150
3c86b47bc5e46567b55b1d91a61cd194_m01k_m04k.gif M02K E MR 450 70/70 -/KA M0 3400 95 EI15 25 137
2b2f950c4a84834fc307b9e0d537aade_m01q_m04q.gif M02Q E MR 450 70/70 -/QQ M0 3400 95 EI30 30 326
4a872be9aa02509335d39f0f8062c53a_m01qk_m04qk.gif M02QK E MR 450 70/70 -/KQ M0 3400 95 EI15 30 250
vaggsnitt_m_01.gif M03 E MR 450 95/95 -/AA M0 4600 120 EI30 30 106