M01QK

E MR 450 45/45 -/KQ M0

6)

 

M01QK-M04QK.jpg
Väggprestanda:
2500
Väggtjocklek (mm) 70
Brandklass (min) EI15
30
Index 246m01qk_m04qk.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR45 2,22 lpm/m² N/A
SK45/55 0,8 lpm/m² N/A
SK45/55 alt SK45 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv/Maxiskruv bandad 25mm 18 st/m²  

Dörrar och genomföringar