Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m15qa_m20qa.gif M15QA E MR 450 45/45 Q/AA M0 6) 2700 83 EI30 35 241
54a883a16d6823e0fb4b84f2a16c1596_m15ha_m20ha.gif M16HA E MR 450 70/70 HH/A M0 4300 108 EI30 35 320
03b0589a7fd30300fe8af00e1560a587_m15qa_m20qa.gif M16QA E MR 450 70/70 Q/AA M0 4300 108 EI30 40 245
f7d47c3322e9da6644beb6dd43c495d1_m15ha_m20ha.gif M17HA E MR 450 95/95 HH/A M0 5600 133 EI30 35 326
ca9ba6371e5623281bc83d094b877867_m15qa_m20qa.gif M17QA E MR 450 95/95 Q/AA M0 5600 133 EI30 40 251
1501271796fea4f2a57a15e84ce5efb1_m15ha_m20ha.gif M18HA E MR 450 120/120 HH/A M0 6000 1) 158 EI30 35 332
dd82c3cc93782fd34dec5ed8f6dc588a_m15qa_m20qa.gif M18QA E MR 450 120/120 Q/AA M0 6000 1) 158 EI30 40 257
9c7e229beede36a95aadd0977bb020b5_m15ha_m20ha.gif M19HA E MR 450 145/145 HH/A M0 6000 1) 183 EI30 35 344
d7c1303c9c6dabd4eacf01782bc9e45a_m15qa_m20qa.gif M19QA E MR 450 145/145 Q/AA M0 6000 1) 183 EI30 40 269
f554b9ca8e4d1561e560deaab95f25d8_m15ha_m20ha.gif M20HA E MR 450 160/160 HH/A M0 6000 1) 198 EI30 35 350
4ab92cb1841d09be99621224a9bef445_m15qa_m20qa.gif M20QA E MR 450 160/160 Q/AA M0 6000 1) 198 EI30 40 275
vaggsnitt_m21.gif M21 E MR 450 45/45 -/AA M45 2500 70 EI30 35 118
m21f_m24f.gif M21F E MR 450 45/45 -/FF M45 2600 76 EI60 35 160
m21fk_m24fk.gif M21FK E MR 450 45/45 -/KF M45 2500 73 EI30/EI60 3) 35 176
m21h_m24h.gif M21H E MR 450 45/45 -/HH M45 6) 2400 70 EI30 35 306
m21ia_m24ia.gif M21IA E MR 450 45/45 -/AI M45 2500 70 EI30 35 131
m21ik_m24ik.gif M21IK E MR 450 45/45 -/KI M45 2500 70 EI15/EI30 3) 35 168
m21k_m24k.gif M21K E MR 450 45/45 -/KA M45 2500 70 EI15/EI30 3) 35 155
m21q_m24q.gif M21Q E MR 450 45/45 -/QQ M45 6) 2500 70 EI30 35 344
m21qk_m24qk.gif M21QK E MR 450 45/45 -/KQ M45 6) 2500 70 EI15/EI30 3) 35 268