Väggar med mekaniskt inbrottsskydd

Allmänt om inbrottsskydd

Det grundläggande inbrottsskyddet är ett bra mekaniskt skydd. Detta kan uppnås genom att utrymmets omslutningsytor görs motståndskraftiga så att de är svåra att forcera. Ett godtagbart inbrottsskydd ska försvåra att ta sig in i utrymmet samt även göra det svårt att föra bort egendom. Vid krav på innervägg med extra säkerhet mot inbrott är vårt system med mekaniskt inbrottsskydd, IBPH, lämpligt. Det kan gälla såväl affärslokaler, kontorslokaler, lägenhetsskiljande väggar i bostäder som förråd där man önskar en större säkerhet mot inbrott.

Svenska Stöldskyddsföreningen redovisar i SSF 200:4 exempel på konstruktionsprinciper för att uppnå skyddsklasserna 1, 2 och 3. I många fall måste dock inbrottsskyddet dimensioneras för det specifika objektet och i samråd med försäkringsbolaget. Observera att vid utförande av vägg med mekaniskt inbrottsskydd är det viktigt att väggen ansluter tätt till bärande golv och takbjälklag och inte till exempelvis ett undertak då det finns risk för överkrypning. Det är dessutom viktigt att inbrottsskyddet monteras på ett korrekt sätt. 

BILD