Inbrottsskydd IBPH

Knauf Danogips Inbrottsskydd IBPH är en hålad stålplåt som följer de vanliga gipsskivornas bredd (900). Beroende på skyddsklass väljs därefter IBPH 1,0 eller IBPH 2,0. Se tabell nedan för krav på minsta plåttjocklek.

Skyddsklass 3: Kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom.

   Skyddsklass
1 2 3
Alternativ med Plywood 12/12* mm 12/24* mm -
Stålplåt med minsta tjocklek 0,8 mm 1,0 mm 2,0 mm

*) Material i mm på var sida om stommen.

 

Varför inbrottsskydd IBPH?

Förborrade skruvhål underlättar montaget markant, framförallt vid 2 mm plåttjocklek

Fullt integrerat med Knauf Danogips Limsystem

 

Montage av inbrottsskydd IBPHibph montage

Stålplåt ska i första hand monteras på väggens insida då de starkaste skiktet i konstruktionen ska vara innerst mot lokalen (inbrottsskyddet på icke angreppssidan). 

I SSF  framgår att stålplåt eller liknande skydd ska monteras minst 4 meter upp på vägg. Normalt monteras plåten mellan Knauf Danogips byggskivor på Förstärkningsregel FR alternativt på Multiregel MR. Konstruktionen kan skruvas såväl som limmas. 

Skruvad konstruktion:

Vid montage av stålplåt mellan två gipsskivor kan stommen utgöras av Förstärkningsreglar FR aleternativt Multireglar MR. (se figur 1.1).

Vid montage av stålplåt direkt mot regelstommen ska alltid Förstärkningsregel FR användas (se fig 1.2).

Vid t ex lägenhetsskiljande väggar med dubbel regelstomme monteras stålplåten på insidan av den ena stommen, som ska vara av typ FR (den icke stålplåtsklädda stommen kan vara av typ MR). Angreppet kan ju här komma från båda hållen och skyddet bör följaktligen ligga i mitten (se fig 1.3). 

Limmad konstruktion:

En hellimmad konstruktion där samtliga skivlag samt stålplåt limmas med Knauf Danogips montagelim på MR- eller FR-stomme (enbart montageskruv med reducerat centrumavstånd). Detta ger en mycket stark och styv vägg samt kraftigt förkortad montagetid.

 

Produktinformation om Inbrottsskydd IBPH

Montageanvisning för Inbrottsskydd