Väggar för slagutsatta miljöer

•Av olika skäl kan det ställas förhöjda krav på inneväggars slagtålighet. Exempel på detta kan vara lager, förråd, verkstäder, bagagerum, soprum och liknande. Även i vissa korridorer och trapphus där väggar utförs som lättkonstruktioner kan dessa behov finnas. Främst gäller detta offentliga miljöer såsom sjukhus, skolor och hotell där väggarna i allmänhet utsätts för mycket slagpåkänning men även vanliga bostadstrapphus kan med fördel förstärkas för t ex påkörning av cyklar samt eventuella slag och stötar i samband med in- och utflyttning.

Knauf Danogips har två skivalternativ för att förstärka innerväggars slagtålighet: 

Solid Board

Vid mer begränsade krav används den hårda gipsskivan, Solid Board. Denna skiva har högre densitet och glasfiberarmering och klarar därför betydligt större åverkansgrad än normalgipsskivor. Exempel på vanliga användningsområden är lager och förråd, korridorer i skolor och hotell samt i bostadstrapphus. 

Aquapanel Indoor

Föreligger stora krav på slagtålighet finns Aquapanel Indoor att tillgå. Denna skiva är cementbaserad samt ytarmerad med glasfibernät vilket gör skivan extremt robust samt lämpad för mycket tuffa miljöer. Har man samtidigt krav på fuktmotstånd och/eller spolbarhet av väggen är den helt oorganiska Aquapanel Indoor ett idealsiskt val. Exempel på vanliga användningsområden är väggar i verkstäder, kraftigt slagutsatta offentliga miljöer t ex stationsbyggnader, soprum och återvinningsstationer, lantbruksbyggnader, varumottagningar samt cykel- och barnvagnsförråd i bostäder.

Förutom att förstärka väggen genom att använda hårdare skivor kan skyddet dessutom kompletteras med utanpåliggande påkörningsskydd och hörnförstärkningar i främst plåt eller trä.

 

Produktinformation om Solid Board

Montageanvisning för Solid Board

Produktinformation om Aquapanel Indoor

Montageanvisning för Aquapanel Indoor

slagutsatta vaggar