Väggar med förhöjda krav på ytsläthet

Vid väggmontage upp t o m 3 m vägghöjd bör gipsskivor i full längd användas. Högre väggar ska skarvas om inte gipsskivorna är i full vägghöjd. Om förhöjda krav på en sådan väggs ytsläthet (AMA Hus 08 Qv4) föreligger t ex på grund av målning med högglansfärg och/eller släpljus bör Knauf Danogips Surface Board användas. Skivan ersätter då det yttre skivlaget med normalgipsskiva, Classic Board.

Surface Board har samtliga kanter försänkta vilket skapar mycket goda förutsättningar för ett gott målningsresultat. Fyra försänkta kanter med spackling och pappersremsa i samtliga skarvar minimerar risken för sprickor samt innebär ett mycket bra underlag för målning där skuggbildningar minimeras. Skivan har samma goda ljud- och brandegenskaper som normalgipsskivan Classic Board varför denna ljud- och brandgran även gäller Surface Board. 

 

Produktinformation om Surface Board

Montageanvisningar för Surface Board

 

ytslathet