Infästning i lätt innervägg

En allmän missuppfattning är att tyngre infästning ej kan göras i rena gipsinnerväggar. Tvärtom, kan mycket stora laster fästas direkt in i gipsskivor om rätt typ av fästdon används. Exempel på detta kan vara allt från tavlor till tyngre skåp/hyllsystem. Vid mycket tung och/eller dynamiskt belastad infästning måste dock olika typer av förstärkningar eller lastfördelningsskivor monteras. Knauf Danogips har ett flertal välbeprövade lösningar för hur all typ av infästning, från X-krokar till mycket tunga föremål/konstruktioner enkelt kan monteras i lätta innerväggar.

Tumregler vid dimensionering av infästningar

Säkerställ att belastningen av den enskilda infästningen inte överskrider leverantörs angivna maxbelastning.

Max momentkapacitet för regelstommen får inte överskridas vilket är 0,3/0,4 kNm per regel för enkelt resp dubbla skivlag, se System Byggfysik (0,4 kNm motsvarar 40kg belastning med 1 meters hävarm.)

infastning hylla