Påbyggnadssystem MR450

Påbyggnadssystem MR450 består av en separat regelstomme med reglar av typ Multiregel i olika dimensioner¹) samt två skivlag Classic Board (A) och används när det finns behov av högre ljudkrav.  Den påbyggda multiregelstommen fullisoleras alltid. Avstånd mellan MR450 och befintlig vägg ska av ljudreduktionsskäl alltid vara minst 15 mm. Systemet bygger således minst 85 mm utöver ursprungsväggen om MR45 används. Påbyggnadssystem MR450 är lämpligt både för lätt och tung innervägg. Systemet kan givetvis även användas när det finns möjlighet för större påbyggnader samt vid åtgärder på båda väggsidor.

 

Produktinformation om Multiregel

Montageanvisning för Påbyggnadsvägg

Montageanvisning för Multiregel

pabyggnadssytsem mr450 ex


¹)Regeldimensioner 45, 70 och 95 mm används normalt i systemet
 

 

MR450 ex